Огласи о јавним набавкама и конкурсне документације

Обавештење или потврду да је конкурсна документација преузета електронским путем, са називом и адресом преузимаоца, доставља се на е-mail: office.jn@srbijavode.rs или на адресу: ЈВП „Србијаводе“ Београд, Нови Београд, Булевар уметности 2А. Наручилац ће одговоре, измене и допуне конкурсне документације проследити свим лицима за које има доказ да су преузели конкурсну документацију. У случају да подносилац пријаве не обавести Наручиоца, односно не достави обавештење, односно потврду да је преузео конкурсну документацију електронским путем, Наручилац не преузима никакву одговорност везано за члан 32. Закона о јавним набавкама.

 • 21.09.2017. ЈН 156-2017 Измена и допуна конкурсне документације

  Хитни радови на санацији левог насипа Белог Тимока од км 2+600 до км 3+300 и десног од км 5+400 до км 5+500 и обезбеђење пропусне моћи на Белом Тимоку од км 0+700 до км. 1+000, од  км. 2+500 до км 2+700 и од км 4+200 до км. 4+400.

  JN 156 Izmena konkursne dokumentacije.PDF (5.06 MB)
 • 21.09.2017. ЈН 156-2017 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

  Хитни радови на санацији левог насипа Белог Тимока од км 2+600 до км 3+300 и десног од км 5+400 до км 5+500 и обезбеђење пропусне моћи на Белом Тимоку од км 0+700 до км. 1+000, од  км. 2+500 до км 2+700 и од км 4+200 до км. 4+400.

  JN 156 Obavestenje o produzenju roka.PDF (4.01 MB)
 • 21.09.2017. ЈН 149-2017 Одлука о додели уговора

  Хитни санациони радови на обезбеђењу пропусне моћи реке Раље у зони села Раља и комплекса Железаре, од км.0+920 до км.4+383; Деоница: од км.1+776 до км.2+429 и од км.3+377 до км.4+382;  Фаза 1: од км.2+060 до км.2+429 и од км.3+377 до км.4+382

  JN 149 Odluka o dodeli ugovora.PDF (4.10 MB)
 • 21.09.2017. ЈН 150-2017 Одлука о додели уговора

  Обезбеђење несметаног рада ЦС,,Бадрика,, у систему за одводњавање ,,Бадрика,, у сливу реке Језаве

  JN 150 Odluka o dodeli ugovora.PDF (4.05 MB)
 • 21.09.2017. ЈН 152-2017 Одлука о додели уговора

  Санација оштећења левообалног насипа (150 метара)  реке Јужне Мораве на 1500 метара узводно од система напера у Разгојнском Чифлуку

  JN 152 Odluka o dodeli ugovora.PDF (5.36 MB)
 • 21.09.2017. ЈН 158-2017 Конкурсна документација

  Одржавање и унапређење система за складиштење података

  KD skladistenje podataka KON PDF.pdf (580.22 kB)
 • 21.09.2017. ЈН 158-2017 Позив за подношење понуда

  Одржавање и унапређење система за складиштење података

  JN 158 Poziv za podnosenje ponuda.PDF (2.16 MB)
 • 21.09.2017. ЈН 122-2017 Обавештење о закљученом уговору

  Одржавање Катастра водних објеката

  Obavestenje o zaklj ugovoru JN 122.doc (43. kB)
 • 21.09.2017. ЈН 133-2017 Обавештење о закљученом уговору

  Санација оштећења насипа Јужне Мораве: 1) Санациони радови на надвишењу деснообалног насипа уз реку Јужну Мораву узводно од Златокопачког моста па према уливу Требешинске реке на стационажи од км.0+712,97 до км..2+035,87, 2) Санација левообалног насипа уз реку Јужна Морава од железничке станице Врање према ушћу Врањске реке од стационаже км.0+000 до км..1+179,76 и санација испуста

  Obavestenje o zaklj ugovoru JN 133.doc (43.5 kB)
 • 21.09.2017. ЈН 132-2017 Обавештење о закљученом уговору

  Хитни радови на санацији канала код уставе број 1 и 2, са постављањем нових устава број 1 и 2, (код Ратајског моста) са чишћењем корита Јужне Мораве.

  Obavestenje o zaklj ugovoru JN 132.doc (42.5 kB)
 • 20.09.2017. ЈН 146-2017 Одлука о додели уговора

  Хитни радови на обезбеђењу протицајног профила реке Белице кроз градско подручје Јагодине

  JN 146 Odluka o dodeli.PDF (3.78 MB)
 • 20.09.2017. ЈН 147-2017 Одлука о додели уговора

  Санација оштећења леве обале Велике Мораве код села Обреж од км 169+300 до км 170+150

  JN 147 Odluka o dodeli.PDF (3.70 MB)
 • 20.09.2017. ЈН 144-2017 Одлука о додели уговора

  Санација оштећења насипа Велике Мораве и објеката у насипу:1) Санација насипа на месту процуривања скинутог и затрпаног жабљег поклопца и изливне грађевине, као и лимана на небрањеном делу  2)  Замена жабљег поклопца са изливном грађевином на реци Великој Морави, десни насип

  JN 144 Odluka o dodeli.PDF (4.52 MB)
 • 20.09.2017. ЈН 145-2017 Одлука о додели уговора

  Антикорозиона заштита опреме у низводној затварачници : АК заштита свих цеви и затварача; АК заштита бленде Ø 1200;  Ремонт вентила и затварача на водозахвату; Ремонт ваздушног вентила; Ремонт затварача на водозахвату 2xØ 1000 и 1xØ 600

  JN 145 Odluka o dodeli.PDF (4.12 MB)
 • 20.09.2017. ЈН 174-2017 Конкурсна документација

  Санација десне обале Раванице у градском подручју Ћуприје од км. 1+609 до км 1+888

  KD 174 Ravanica u Cupriji II.pdf (515.24 kB)
 • 20.09.2017. ЈН 174-2017 Позив за подношење понуда

  Санација десне обале Раванице у градском подручју Ћуприје од км. 1+609 до км 1+888

  174 Poziv.PDF (1.43 MB)
 • 20.09.2017. ЈН 169-2017 Конкурсна документација

  Елаборат хитних интервентних  радова на осигурању десне обале Западне Мораве за заштиту пољопривредног земљишта у насељу Вапа код Чачка

  KD 169 Zapadna Morava u naselju Vapa Cacak II.pdf (517.25 kB)
 • 20.09.2017. ЈН 169-2017 Позив за подношење понуда

  Елаборат хитних интервентних  радова на осигурању десне обале Западне Мораве за заштиту пољопривредног земљишта у насељу Вапа код Чачка

  169 Poziv.PDF (1.43 MB)
 • 20.09.2017. ЈН 135-2017 Обавештење о закљученом уговору

  Хитни радови на санацији десне обале реке Велике Мораве  на локалитету  ,,Пољана,, на км 30+487 до км 30+987 - заштита насипа Велике Мораве (наставак радова из 2015 год)

  Obavestenje o zaklj ugovoru JN 135.doc (42.5 kB)
 • 20.09.2017. ЈН 134-2017 Обавештење о закљученом уговору

  Санација Велике Мораве на локацији „Пругово“ од км.29+800 до км.30+400

  Obavestenje o zaklj ugovoru JN 134.doc (42.5 kB)
1 - 20 од 676 Прва | Претходна | 1 2 3 ... 33 34 | Следећа | Последња
 1. Назад
 2. Врх
 3. Почетна
 4. Штампање
 5. Пишите нам
 6. Структура