Огласи о јавним набавкама и конкурсне документације

Обавештење или потврду да је конкурсна документација преузета електронским путем, са називом и адресом преузимаоца, доставља се на е-mail: office.jn@srbijavode.rs или на адресу: ЈВП „Србијаводе“ Београд, Нови Београд, Булевар уметности 2А. Наручилац ће одговоре, измене и допуне конкурсне документације проследити свим лицима за које има доказ да су преузели конкурсну документацију. У случају да подносилац пријаве не обавести Наручиоца, односно не достави обавештење, односно потврду да је преузео конкурсну документацију електронским путем, Наручилац не преузима никакву одговорност везано за члан 32. Закона о јавним набавкама.

 • 18.09.2017. ЈН 130-2017 Одлука о додели уговора

  Хитни радови на побољшању пропусне моћи канала Визељ

  JN 130 Odluka o dodeli ugovora.PDF (2.82 MB)
 • 18.09.2017. ЈН 128-2017 Одлука о додели уговора

  Хитни радови на побољшању пропусне моћи канала ПК 18, општина Богатић

  JN 128 Odluka o dodeli ugovora.PDF (1.94 MB)
 • 18.09.2017. ЈН 173-2017 Конкурсна документација

  Санација латералног канала од км 36+266 до км 41+741 и дела баласта од км 36+266 до км 38+000

  KD 173 lateralni kanal fin.pdf (807.52 kB)
 • 18.09.2017. ЈН 173-2017 Позив за подношење понуда

  Санација латералног канала од км 36+266 до км 41+741 и дела баласта од км 36+266 до км 38+000

  Poziv za podnosenje ponuda JN 173.PDF (886.22 kB)
 • 18.09.2017. ЈН 172-2017 Конкурсна документација

  Санација, уређење принасипског појаса  левообалног савског насипа од км 21+150 до км 24+758.

  KD 172 prinasipski pojas Sava fin.pdf (821.57 kB)
 • 18.09.2017. ЈН 172-2017 Позив за подношење понуда

  Санација, уређење принасипског појаса  левообалног савског насипа од км 21+150 до км 24+758.

  Poziv za podnosenje ponuda JN 172.pdf (894.84 kB)
 • 18.09.2017. ЈН 171-2017 Конкурсна документација

  Санација левог и десног насипа уз канал Галовица Десни насип од км 0+000 - 7+500. Леви насип од км 0+000 - 3+800.

  KD 171 kanal Galovica fin.pdf (851.84 kB)
 • 18.09.2017. ЈН 171-2017 Позив за подношење понуда

  Санација левог и десног насипа уз канал Галовица Десни насип од км 0+000 - 7+500. Леви насип од км 0+000 - 3+800.

  Poziv za podnosenje ponuda JN 171.PDF (864.55 kB)
 • 15.09.2017. ЈН 124-2017 Обавештење о закљученом уговору

  Хитни санациони радови за обезбеђење пропусне моћи и стабилности обала корита реке Западне Мораве у дужини од Л=180м за заштиту од поплава насеља Дучаловићи и Овчар Бањи

  Obavestenje o zaklj ugovoru JN 124.doc (42.5 kB)
 • 14.09.2017. ЈН 115-2017 Обавештење о закљученом уговору

  Хитни радови на санацији критичних деоница Нишаве од км (107+800 – 111+581): Санација оштећења регулисаног корита реке Нишаве у Пироту, санација обалоутврде и прагова од камена у цементном малтеру, заштита прагова каменим набачајем.

  Obavestenje o zaklj ugovoru JN 115.doc (42. kB)
 • 14.09.2017. ЈН 116-2017 Обавештење о закљученом уговору

  Хитни радови на санацији регулисаног корита реке Власине у Власотинцу и повећању пропусне моћи речног корита Власине у селима Конопница и Стајковце, у дужини од укупно 4.500 метара

  Obavestenje o zaklj ugovoru JN 116.doc (42.5 kB)
 • 14.09.2017. ЈН 126-2017 Обавештење о закљученом уговору

  Хитни радови на санацији корита реке Јасенице од км 25+190 до км 29+690 (Рача, Сараново, Сепци).

  Obavestenje o zaklj ugovoru JN 126.doc (43. kB)
 • 14.09.2017. ЈН 123-2017 Обавештење о закљученом уговору

  Хитни радови на санацији леве обале реке Јужне Мораве код села  Тешицa:                                          1. критична деоница низводно од друмског моста у Тешици (наставак хитних санационих радова 2 фаза)  2. критична деоница од км 61+000 до км 63+000 (наставак хитних санационих радова 3 фаза - израда прокопа на десној инундацији реке Јужне Мораве)

  Obavestenje o zaklj ugovoru JN 123.doc (42.5 kB)
 • 14.09.2017. ЈН 120-2017 Обавештење о закљученом уговору

  Хитни радови на санацији нерегулисаног корита Кутинске реке у дужини од 500 м у насељу Прва Кутина

  Obavestenje o zaklj ugovoru JN 120.doc (42. kB)
 • 14.09.2017. ЈН 117-2017 Обавештење о закљученом уговору

  Хитни радови на чишћењу регулисаног и нерегулисаног корита реке Јабланице кроз Лебане, у дужини од 3 км, почевши од моста на путу за село Рекарце  па низводно,  са санацијом оштећене леве и десне обалаутврде

  Obavestenje o zaklj ugovoru JN 117.doc (43. kB)
 • 14.09.2017. ЈН 168-2017 Конкурсна документација

  ЈН 168-2017 Санација објеката у ВПЦ „Морава“ – објекти на Бовну

  KD 168 sanacija Bovan.pdf (351.65 kB)
 • 14.09.2017. ЈН 168-2017 Позив за подношење понуда

  ЈН 168-2017 Санација објеката у ВПЦ „Морава“ – објекти на Бовну

  168-Poziv.pdf (818.28 kB)
 • 14.09.2017. ЈН 129-2017 Измена и допуна конкурсне документације

  Обезбеђење пропусне моћи канала Петрац IV од 0+585 до 1+700.

  Izmena i dopuna 1 KD JN 129-17.pdf (2.37 MB)
 • 14.09.2017. ЈН 129-2017 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

  Обезбеђење пропусне моћи канала Петрац IV од 0+585 до 1+700.

  Obavestenje o produzenju roka 1 JN 129-17.PDF (481.99 kB)
 • 14.09.2017. ЈН 145-2017 Појашњење у вези са припремањем понуде

  Антикорозиона заштита опреме у низводној затварачници : АК заштита свих цеви и затварача; АК заштита бленде Ø 1200;  Ремонт вентила и затварача на водозахвату; Ремонт ваздушног вентила; Ремонт затварача на водозахвату 2xØ 1000 и 1xØ 600

  JN 145 - Pojasnjenje.pdf (561.69 kB)
41 - 60 од 676 Прва | Претходна | 1 2 3 4 5 ... 33 34 | Следећа | Последња
 1. Назад
 2. Врх
 3. Почетна
 4. Штампање
 5. Пишите нам
 6. Структура