Огласи о јавним набавкама и конкурсне документације

Обавештење или потврду да је конкурсна документација преузета електронским путем, са називом и адресом преузимаоца, доставља се на е-mail: office.jn@srbijavode.rs или на адресу: ЈВП „Србијаводе“ Београд, Нови Београд, Булевар уметности 2А. Наручилац ће одговоре, измене и допуне конкурсне документације проследити свим лицима за које има доказ да су преузели конкурсну документацију. У случају да подносилац пријаве не обавести Наручиоца, односно не достави обавештење, односно потврду да је преузео конкурсну документацију електронским путем, Наручилац не преузима никакву одговорност везано за члан 32. Закона о јавним набавкама.

 • 31.03.2017. ЈН 56-2017 Позив за подношење понуда

  Редовно одржавање водних објеката за заштиту од поплава на деоници М.10.3. - брана "Растовница"

  Poziv 56.pdf (283.33 kB)
 • 31.03.2017. ЈН 54-2017 Конкурсна документација

  Редовно одржавање водних објеката за заштиту од поплава на деоници М.10.1. - брана "Крајковац"

  54-KD b. Krajkovac.pdf (412.89 kB)
 • 31.03.2017. ЈН 54-2017 Позив за подношење понуда

  Редовно одржавање водних објеката за заштиту од поплава на деоници М.10.1. - брана "Крајковац"

  Poziv 54.pdf (134.55 kB)
 • 31.03.2017. ЈН 53-2017 Конкурсна документација

  Редовно одржавање водних објеката за заштиту од поплава на деоници М.3.4. - брана "Спомен парк".

  53-KD b. Spomen park.pdf (413.44 kB)
 • 31.03.2017. ЈН 53-2017 Позив за подношење понуда

  Редовно одржавање водних објеката за заштиту од поплава на деоници М.3.4. - брана "Спомен парк".

  Poziv 53.pdf (255.38 kB)
 • 31.03.2017. ЈН 52-2017 Конкурсна документација

  Редовно одржавање водних објеката зазаштиту од поплава на деоници М.3.5. - брана "Нова Грошница''

  52-KD b. Nova Grosnica.pdf (414.48 kB)
 • 31.03.2017. ЈН 52-2017 Позив за подношење понуда

  Редовно одржавање водних објеката зазаштиту од поплава на деоници М.3.5. - брана "Нова Грошница''

  Poziv 52.pdf (272.74 kB)
 • 31.03.2017. ЈН 51-2017 Конкурсна документација

  Редовно одржавање водних објеката зазаштиту од поплава на деоници М.9.3. - брана "Дивљана"

  51-KD b. Divljana.pdf (412.80 kB)
 • 31.03.2017. ЈН 51-2017 Позив за подношење понуда

  Редовно одржавање водних објеката зазаштиту од поплава на деоници М.9.3. - брана "Дивљана"

  Poziv 51.pdf (288.39 kB)
 • 31.03.2017. ЈН 33-2017 Конкурсна докуметација

  Редовно одржавање водних објеката зазаштиту од поплава на деоници М.12.5. - брана "Гружа

  33-KD b. Gruza.pdf (412.84 kB)
 • 31.03.2017. ЈН 33-2017 Позив за подношење понуда

  Редовно одржавање водних објеката зазаштиту од поплава на деоници М.12.5. - брана "Гружа

  Poziv 33.pdf (181.24 kB)
 • 31.03.2017. ЈН 32-2017 Конкурсна документација

  Редовно одржавање водних објеката зазаштиту од поплава на деоници М.12.2. - брана "Ћелије"

  32-KD b. Celije.pdf (412.15 kB)
 • 31.03.2017. ЈН 32-2017 Позив за подношење понуда

  Редовно одржавање водних објеката зазаштиту од поплава на деоници М.12.2. - брана "Ћелије"

  Poziv 32.pdf (134.73 kB)
 • 31.03.2017. ЈН 1-2017 Конкурсна документација

  Услуге чишћења и одржавања хигијене

  KD 1 CISCENJE SAVA MORAVA.pdf (682.38 kB)
 • 31.03.2017. ЈН 1-2017 Позив за подношење понуде

  Услуге чишћења и одржавања хигијене

  Poziv JN 1 - ciscenje.pdf (974.51 kB)
 • 30.03.2017. ЈН 17-2017 Конкурсна документација

  Редовно одржавање водних објеката за заштиту од поплава, ерозије и бујица и одржавање водотокова - на сектору С.7.,  деоница С.7.1. и од С.7.3. до С.7.6

  KD 17 S7 71 73 fin.pdf (854.43 kB)
 • 30.03.2017. ЈН 17-2017 Позив за подношење понуда

  Редовно одржавање водних објеката за заштиту од поплава, ерозије и бујица и одржавање водотокова - на сектору С.7.,  деоница С.7.1. и од С.7.3. до С.7.6

  Poziv JN 17.PDF (649.14 kB)
 • 30.03.2017. ЈН 11-2017 Конкурсна документација

  Редовно одржавање водних објеката за заштиту од поплава, ерозије и бујица и одржавање водотокова – на сектору С.1. – деонице од С.1.1. до С.1.2.

  KD 11 S1 S11 S12.pdf (785.21 kB)
 • 30.03.2017. ЈН 11-2017 Позив за подношење понуда

  Редовно одржавање водних објеката за заштиту од поплава, ерозије и бујица и одржавање водотокова – на сектору С.1. – деонице од С.1.1. до С.1.2.

  Poziv JN 11.PDF (637.12 kB)
 • 30.03.2017. ЈН 10-2017 Конкурсна документација

  Редовно одржавање водних објеката за заштиту од поплава, ерозије и бујица и одржавање водотокова - на сектору С.6., деонице С.6.3. и С.6.4.

  KD 10 S6 S63 64.pdf (877.75 kB)
581 - 600 од 676 Прва | Претходна | 1 2 ... 28 29 30 31 32 33 34 | Следећа | Последња
 1. Назад
 2. Врх
 3. Почетна
 4. Штампање
 5. Пишите нам
 6. Структура