Огласи о јавним набавкама и конкурсне документације

Обавештење или потврду да је конкурсна документација преузета електронским путем, са називом и адресом преузимаоца, доставља се на е-mail: office.jn@srbijavode.rs или на адресу: ЈВП „Србијаводе“ Београд, Нови Београд, Булевар уметности 2А. Наручилац ће одговоре, измене и допуне конкурсне документације проследити свим лицима за које има доказ да су преузели конкурсну документацију. У случају да подносилац пријаве не обавести Наручиоца, односно не достави обавештење, односно потврду да је преузео конкурсну документацију електронским путем, Наручилац не преузима никакву одговорност везано за члан 32. Закона о јавним набавкама.

 • 30.03.2017. ЈН 10-2017 Позив за подношење понуда

  Редовно одржавање водних објеката за заштиту од поплава, ерозије и бујица и одржавање водотокова - на сектору С.6., деонице С.6.3. и С.6.4.

  Poziv JN 10.PDF (637.17 kB)
 • 30.03.2017. ЈН 22-2017 Конкурсна документација

  Редовно одржавање водних објеката за заштиту од поплава, ерозије и бујица и одржавање водотокова - на сектору С.5., деонице од С.5.1. до С.5.9.

  KD 22 S5 S51 59.pdf (903.08 kB)
 • 30.03.2017. ЈН 22-2017 Позив за подношење понуда

  Редовно одржавање водних објеката за заштиту од поплава, ерозије и бујица и одржавање водотокова - на сектору С.5., деонице од С.5.1. до С.5.9.

  Poziv JN 22.PDF (644.93 kB)
 • 30.03.2017. ЈН 14-2017 Позив за подношење понуда

  Редовно одржавање водних објеката за заштиту од поплава, ерозије и бујица и одржавање водотокова - на сектору С.4., деонице од С.4.1. до С.4.4. (обалоутврде на реци Дрини)

  Poziv JN 14.PDF (652.23 kB)
 • 30.03.2017. ЈН 14-2017 Конкурсна документација

  Редовно одржавање водних објеката за заштиту од поплава, ерозије и бујица и одржавање водотокова - на сектору С.4., деонице од С.4.1. до С.4.4. (обалоутврде на реци Дрини)

  KD 14 S4 obaloutvrde drina.pdf (813.62 kB)
 • 30.03.2017. ЈН 24-2017 Конкурсна документација

  Редовно одржавање водних објеката за заштиту од поплава, ерозије и бујица и одржавање водотокова - на сектору С.4., деонице од С.4.1. до С.4.4. (обалоутврде на реци Сави)

  KD 24 obaloutvrde Sava.pdf (771.34 kB)
 • 30.03.2017. ЈН 24-2017 Позив за подношење понуда

  Редовно одржавање водних објеката за заштиту од поплава, ерозије и бујица и одржавање водотокова - на сектору С.4., деонице од С.4.1. до С.4.4. (обалоутврде на реци Сави)

  Poziv JN 24.PDF (652.92 kB)
 • 30.03.2017. ЈН 31-2017 Конкурсна документација

  Редовно одржавање водних објеката за заштиту од поплава, ерозије и бујица и одржавање водотокова.- на сектору С.7., деоница С.7.2

  KD 31 S7 S72.pdf (818.48 kB)
 • 30.03.2017. ЈН 31-2017 Позив за подношење понуда

  Редовно одржавање водних објеката за заштиту од поплава, ерозије и бујица и одржавање водотокова.- на сектору С.7., деоница С.7.2

  Poziv JN 31.PDF (635.34 kB)
 • 30.03.2017. ЈН 30-2017 Конкурсна документација

  Редовно одржавање водних објеката за заштиту од поплава, ерозије и бујица и одржавање водотокова - на сектору С.6., деонице С.6.1. и С.6.2.

  KD 30 S6 61 62.pdf (803.54 kB)
 • 30.03.2017. ЈН 30-2017 Позив за подношење понуда

  Редовно одржавање водних објеката за заштиту од поплава, ерозије и бујица и одржавање водотокова - на сектору С.6., деонице С.6.1. и С.6.2.

  Poziv JN 30.PDF (640.00 kB)
 • 29.03.2017. ЈН 29-2017 Конкурсна документација

  Редовно одржавање водних објеката за заштиту од поплава, ерозије и бујица и одржавање водотокова - на сектору С.3. – деонице од С.3.1. до С.3.10. и на секторима Д.4. и Д.5.

  KD 29 S3 S3 1 S3 10 D4 D5.pdf (1.01 MB)
 • 29.03.2017. ЈН 29-2017 Позив за подношење понуда

  Редовно одржавање водних објеката за заштиту од поплава, ерозије и бујица и одржавање водотокова - на сектору С.3. – деонице од С.3.1. до С.3.10. и на секторима Д.4. и Д.5.

  Poziv za JN br. 29.PDF (644.59 kB)
 • 29.03.2017. ЈН 28-2017 Конкурсна документација

  Редовно одржавање водних објеката за заштиту од поплава, ерозије и бујица и одржавање водотокова - на сектору  Д.6, деонице од Д.6.1. до Д.6.4.

  KD 28 fin.pdf (786.36 kB)
 • 29.03.2017. ЈН 28-2017 Позив за подношење понуда

  Редовно одржавање водних објеката за заштиту од поплава, ерозије и бујица и одржавање водотокова - на сектору  Д.6, деонице од Д.6.1. до Д.6.4.

  Poziv za JN br. 28.PDF (632.95 kB)
 • 29.03.2017. ЈН 23-2017 Конкурсна документација

  Редовно одржавање водних објеката за заштиту од поплава, ерозије и бујица и одржавање водотокова - на сектору Д.22., Д.23., деонице од Д.22.1. до Д.22.4., на Д.23.1., Д.23.2. и на сектору ДЂ.2., деонице ДЂ.2.1., ДЂ.2.4. и ДЂ.2.7.

  KD 23 D22 D23 DDJ 2.pdf (915.70 kB)
 • 29.03.2017. ЈН 23-2017 Позив за подношење понуда

  Редовно одржавање водних објеката за заштиту од поплава, ерозије и бујица и одржавање водотокова - на сектору Д.22., Д.23., деонице од Д.22.1. до Д.22.4., на Д.23.1., Д.23.2. и на сектору ДЂ.2., деонице ДЂ.2.1., ДЂ.2.4. и ДЂ.2.7.

  Poziv za JN br. 23.PDF (670.87 kB)
 • 29.03.2017. ЈН 16-2017 Конкурсна документација

  Редовно одржавање водних објеката за заштиту од поплава, ерозије и бујица и одржавање водотокова - на сектору Д.22., деоница Д.22.5

  KD 16 D22 D22 5.pdf (848.40 kB)
 • 29.03.2017. ЈН 16-2017 Позив за подношење понуда

  Редовно одржавање водних објеката за заштиту од поплава, ерозије и бујица и одржавање водотокова - на сектору Д.22., деоница Д.22.5

  Poziv za JN br. 16.PDF (629.47 kB)
 • 29.03.2017. ЈН 15-2017 Конкурсна документација

  Редовно одржавање водних објеката за заштиту од поплава, ерозије и бујица и одржавање водотокова - на сектору Д.2., деонице Д.2.1. и од Д.2.3 до Д.2.7.

  KD 15 D2 D21 D23 D27.pdf (889.78 kB)
601 - 620 од 676 Прва | Претходна | 1 2 ... 29 30 31 32 33 34 | Следећа | Последња
 1. Назад
 2. Врх
 3. Почетна
 4. Штампање
 5. Пишите нам
 6. Структура