Oglasi o javnim nabavkama i konkursne dokumentacije

Obaveštenje ili potvrdu da je konkursna dokumentacija preuzeta elektronskim putem, sa nazivom i adresom preuzimaoca, dostavlja se na e-mail: office.jn@srbijavode.rs ili na adresu: JVP „Srbijavode“ Beograd, Novi Beograd, Bulevar umetnosti 2A. Naručilac će odgovore, izmene i dopune konkursne dokumentacije proslediti svim licima za koje ima dokaz da su preuzeli konkursnu dokumentaciju. U slučaju da podnosilac prijave ne obavesti Naručioca, odnosno ne dostavi obaveštenje, odnosno potvrdu da je preuzeo konkursnu dokumentaciju elektronskim putem, Naručilac ne preuzima nikakvu odgovornost vezano za član 32. Zakona o javnim nabavkama.

 • 21.09.2017. JN 156-2017 Izmena i dopuna konkursne dokumentacije

  Hitni radovi na sanaciji levog nasipa Belog Timoka od km 2+600 do km 3+300 i desnog od km 5+400 do km 5+500 i obezbeđenje propusne moći na Belom Timoku od km 0+700 do km. 1+000, od  km. 2+500 do km 2+700 i od km 4+200 do km. 4+400.

  JN 156 Izmena konkursne dokumentacije.PDF (5.06 MB)
 • 21.09.2017. JN 156-2017 Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

  Hitni radovi na sanaciji levog nasipa Belog Timoka od km 2+600 do km 3+300 i desnog od km 5+400 do km 5+500 i obezbeđenje propusne moći na Belom Timoku od km 0+700 do km. 1+000, od  km. 2+500 do km 2+700 i od km 4+200 do km. 4+400.

  JN 156 Obavestenje o produzenju roka.PDF (4.01 MB)
 • 21.09.2017. JN 149-2017 Odluka o dodeli ugovora

  Hitni sanacioni radovi na obezbeđenju propusne moći reke Ralje u zoni sela Ralja i kompleksa Železare, od km.0+920 do km.4+383; Deonica: od km.1+776 do km.2+429 i od km.3+377 do km.4+382;  Faza 1: od km.2+060 do km.2+429 i od km.3+377 do km.4+382

  JN 149 Odluka o dodeli ugovora.PDF (4.10 MB)
 • 21.09.2017. JN 150-2017 Odluka o dodeli ugovora

  Obezbeđenje nesmetanog rada CS,,Badrika,, u sistemu za odvodnjavanje ,,Badrika,, u slivu reke Jezave

  JN 150 Odluka o dodeli ugovora.PDF (4.05 MB)
 • 21.09.2017. JN 152-2017 Odluka o dodeli ugovora

  Sanacija oštećenja levoobalnog nasipa (150 metara)  reke Južne Morave na 1500 metara uzvodno od sistema napera u Razgojnskom Čifluku

  JN 152 Odluka o dodeli ugovora.PDF (5.36 MB)
 • 21.09.2017. JN 158-2017 Konkursna dokumentacija

  Održavanje i unapređenje sistema za skladištenje podataka

  KD skladistenje podataka KON PDF.pdf (580.22 kB)
 • 21.09.2017. JN 158-2017 Poziv za podnošenje ponuda

  Održavanje i unapređenje sistema za skladištenje podataka

  JN 158 Poziv za podnosenje ponuda.PDF (2.16 MB)
 • 21.09.2017. JN 122-2017 Obaveštenje o zaključenom ugovoru

  Održavanje Katastra vodnih objekata

  Obavestenje o zaklj ugovoru JN 122.doc (43. kB)
 • 21.09.2017. JN 133-2017 Obaveštenje o zaključenom ugovoru

  Sanacija oštećenja nasipa Južne Morave: 1) Sanacioni radovi na nadvišenju desnoobalnog nasipa uz reku Južnu Moravu uzvodno od Zlatokopačkog mosta pa prema ulivu Trebešinske reke na stacionaži od km.0+712,97 do km..2+035,87, 2) Sanacija levoobalnog nasipa uz reku Južna Morava od železničke stanice Vranje prema ušću Vranjske reke od stacionaže km.0+000 do km..1+179,76 i sanacija ispusta

  Obavestenje o zaklj ugovoru JN 133.doc (43.5 kB)
 • 21.09.2017. JN 132-2017 Obaveštenje o zaključenom ugovoru

  Hitni radovi na sanaciji kanala kod ustave broj 1 i 2, sa postavljanjem novih ustava broj 1 i 2, (kod Ratajskog mosta) sa čišćenjem korita Južne Morave.

  Obavestenje o zaklj ugovoru JN 132.doc (42.5 kB)
 • 20.09.2017. JN 146-2017 Odluka o dodeli ugovora

  Hitni radovi na obezbeđenju proticajnog profila reke Belice kroz gradsko područje Jagodine

  JN 146 Odluka o dodeli.PDF (3.78 MB)
 • 20.09.2017. JN 147-2017 Odluka o dodeli ugovora

  Sanacija oštećenja leve obale Velike Morave kod sela Obrež od km 169+300 do km 170+150

  JN 147 Odluka o dodeli.PDF (3.70 MB)
 • 20.09.2017. JN 144-2017 Odluka o dodeli ugovora

  Sanacija oštećenja nasipa Velike Morave i objekata u nasipu:1) Sanacija nasipa na mestu procurivanja skinutog i zatrpanog žabljeg poklopca i izlivne građevine, kao i limana na nebranjenom delu  2)  Zamena žabljeg poklopca sa izlivnom građevinom na reci Velikoj Moravi, desni nasip

  JN 144 Odluka o dodeli.PDF (4.52 MB)
 • 20.09.2017. JN 145-2017 Odluka o dodeli ugovora

  Antikoroziona zaštita opreme u nizvodnoj zatvaračnici : AK zaštita svih cevi i zatvarača; AK zaštita blende Ø 1200;  Remont ventila i zatvarača na vodozahvatu; Remont vazdušnog ventila; Remont zatvarača na vodozahvatu 2xØ 1000 i 1xØ 600

  JN 145 Odluka o dodeli.PDF (4.12 MB)
 • 20.09.2017. JN 174-2017 Konkursna dokumentacija

  Sanacija desne obale Ravanice u gradskom području Ćuprije od km. 1+609 do km 1+888

  KD 174 Ravanica u Cupriji II.pdf (515.24 kB)
 • 20.09.2017. JN 174-2017 Poziv za podnošenje ponuda

  Sanacija desne obale Ravanice u gradskom području Ćuprije od km. 1+609 do km 1+888

  174 Poziv.PDF (1.43 MB)
 • 20.09.2017. JN 169-2017 Konkursna dokumentacija

  Elaborat hitnih interventnih  radova na osiguranju desne obale Zapadne Morave za zaštitu poljoprivrednog zemljišta u naselju Vapa kod Čačka

  KD 169 Zapadna Morava u naselju Vapa Cacak II.pdf (517.25 kB)
 • 20.09.2017. JN 169-2017 Poziv za podnošenje ponuda

  Elaborat hitnih interventnih  radova na osiguranju desne obale Zapadne Morave za zaštitu poljoprivrednog zemljišta u naselju Vapa kod Čačka

  169 Poziv.PDF (1.43 MB)
 • 20.09.2017. JN 135-2017 Obaveštenje o zaključenom ugovoru

  Hitni radovi na sanaciji desne obale reke Velike Morave  na lokalitetu  ,,Poljana,, na km 30+487 do km 30+987 - zaštita nasipa Velike Morave (nastavak radova iz 2015 god)

  Obavestenje o zaklj ugovoru JN 135.doc (42.5 kB)
 • 20.09.2017. JN 134-2017 Obaveštenje o zaključenom ugovoru

  Sanacija Velike Morave na lokaciji „Prugovo“ od km.29+800 do km.30+400

  Obavestenje o zaklj ugovoru JN 134.doc (42.5 kB)
1 - 20 od 676 Prva | Prethodna | 1 2 3 ... 33 34 | Sledeća | Poslednja
 1. Nazad
 2. Vrh
 3. Početna
 4. Štampanje
 5. Pišite nam
 6. Struktura